Els veïns morosos a Catalunya deuen 259 milions d´euros a les seves finques

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha elaborat l’estudi global sobre la morositat a les comunitats de propietaris que fa referència a l’any 2016. Aquesta estadística estableix que el nivell d’impagament suportat per les comunitats de propietaris ha disminuït, en l’exercici 2016, un 8,5% respecte a l’any anterior, arribant a l’import de 1.665,90 milions d’euros, davant els 1.812 milions d’euros de 2015.

Pel que fa a la morositat bancària, ha disminuït el 12,20% arribant als 330,80 milions d’euros del 2016 davant els 376,78 milions d’euros de 2015. Encara que la morositat baixa en totes les Comunitats Autònomes, els majors descensos s’han produït a Melilla (-9,90%), Ceuta (-9,10%), Astúries (-9,56%), Cantàbria (-8,74%), Castella i Lleó (-8,48%), Castella La Manxa (-8,20%), Andalusia (-8,05%), Galícia (-8,4%), Madrid (-8,10%), Navarra (-8,29%) i País Basc (-8,86%). La resta de Comunitats Autònomes han patit un descens de la morositat superior al 7%, en el Cas de Catalunya s’ha reduït un 7,93%.              

La morositat frena la rehabilitació i l’accessibilitat als edificis
L’any 2013 va entrar en vigor la Llei de Rehabilitació, regeneració i renovació d’espais urbans, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació obligatòria d’aquells edificis que superen els 50 anys al arribar a l’any 2018, rehabilitació que comportaria un important estalvi energètic als edificis. Rehabilitar un parc de més de 25 milions d’habitatges on la meitat d’aquests tenen més de 30 anys, i una cinquena part, més de 50 anys, és realment difícil amb la morositat existent.

Tampoc podran assumir els propietaris les mesures d’accessibilitat en els edificis que estableix, expressament, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva inclusió Social, que estableix que els edificis existents han d’adequar-se a les condicions d’accessibilitat abans del 4 de desembre de 2017. És a dir, que degut a la morositat encara existent, moltes comunitats de propietaris no podran rehabilitar ni fer accessibles els seus edificis com estipulen aquestes normatives, un problema, sense cap mena de dubte, de la màxima incidència pels ciutadans i per la millora del parc immobiliari.

Recordem que comptar amb els serveis d’un Administrador de Finques Col·legiat garanteix que tots els tràmits i formalitats necessaris quan s’ha de fer una reclamació a un propietari morós es compleixen. No obstant, per aquelles comunitats de propietaris que no poden accedir a aquest servei, s’ha elaborat un decàleg que es pot consultar en el següent enllaç.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
martes, 10 de octubre de 2017