La col·locació de banderes als balcons ha de ser autoritzada per la comunitat de veïns

cafbl

Els Administradors de Finques Col·legiats reconeixen que les fortes discussions en les reunions de propietaris per aquest motiu creixen en els últims mesos

(Redacció Crónica Global) Des del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida recorden que la col·locació d’una bandera o qualsevol altre element que alteri l’estètica comú de la façana d’un immoble requereix l’autorització de la comunitat de veïns. Pel que recomanen als professionals del sector establir de la forma més escèptica possible el que determina el règim de la propietat horitzontal, en paraules del seu gerent, Lorenzo Viñas.  

Alteració estètica de la comunitat

Què determina la llei? Aquestes banderes que estan permanentment penjades en el balcó són una alteració de l’estètica de la comunitat de propietaris, declara el directiu. Explica que en el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, el que desenvolupa el règim jurídic de les propietats horitzontals, es determina que són espais comuns d’una finca i com els ha de gestionar la comunitat de veïns, ja que no poden ser d’ús privatiu.

I això afecta als balcons on estan penjats la immensa majoria dels estendard de tot signe polític a Catalunya. Altres professionals del sector consultats opinen que la instal·lació de banderes independentistes no sempre es vista amb bons ulls per la resta de la comunitat, però que ha generat pocs conflictes.

Però, des de que es van votar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica al Parlament, també han arribat a les façanes les d’Espanya, les senyeres i, en els últims temps, fins i tot les de Tabàrnia. I aquí és on han començat les discussions pujades de to.

Sol·licitud de permís
Davant d’aquesta situació, Viñas afirma que per alterar el que la normativa defineix com a un element d’estètica comú es requereix una autorització per unanimitat. Senyala que, segons l’apartat C de l’article 553.26 del règim de propietat horitzontal, el procediment correcte seria demanar permís al conjunt de propietaris per instal·lar una bandera.

Com que això no passa en el 99,99% dels casos, recomana a l’administrador en qüestió que remeti requeriments als infractors per què demanin la sol·licitud pertinent. O, directament, convocar una junta extraordinària de la comunitat de propietaris per abordar el debat.

Majories en una votació
Davant dels més que probables conflictes, recorda que s’hauria de seguir el mateix procediment que si s’hagués penjat una camiseta o les llums de Nadal. Si les banderes ja estan instal·lades no es requereix la unanimitat dels veïns, el que és pràcticament inabastable.

La normativa vigent demana en aquests casos una majoria simple que estigui formada pel 50% més un dels propietaris presents a la junta i que, al mateix temps, tots ells representin com a mínim el 51% de les quotes de participació. És a dir, el pes dels coeficients de copropietat que vénen determinat a l’escriptura de propietat horitzontal d’un immoble. Fet que ha de controlar l’administrador de finques.  

Possible multa al infractor

El portaveu del Col·legi indica que la qüestió que s’ha de votar és si es treuen les banderes o no, i informa que les decisions que es prenguin en una junta de veïns són d’obligat compliment. En el cas que un veí es resistís a complir-les, es podria enfrontar a varis requeriments de l’administrador per retirar la bandera. Si igualment la manté, s’enfrontaria a un procés judicial ordinari que podria acabar amb multa.

El lloc en el que està situada la bandera en qüestió és un element que varia de forma substancial de procediment. Si en lloc del balcó es penja a darrere d’una finestra en el lloc de la cortina, la comunitat de veïns no pot intervenir. A l’interior d’un immoble es poden penjar els signes que es vulgui, encara que l’efecte visual resultant sigui molt semblant, sentencia Viñas.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
martes, 30 de enero de 2018