Oberta la convocatòria d’ajudes per a l´eliminació de barreres arquitectòniques en edificis de la Fundació Mutua de Propietarios

- El programa Sense Barreres subvenciona part del cost de la instal·lació d’ascensors i de les intervencions que permetin la millora de l’accés a l’habitatge i al seu entorn.

- Podran accedir a aquestes ajudes les comunitats d’habitatges on hi resideixi una persona amb mobilitat reduïda o major de 75 anys

La Fundació Mutua de Propietarios, dins el marc del seu programa Sense Barreres, ha obert la convocatòria d’ajudes per a les obres d’instal·lació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques que millorin l’accés de l’habitatge i el seu entorn de les persones amb mobilitat reduïda.

Els beneficiaris de les ajudes podran ser els propietaris dels edificis plurifamiliars habitats en els que resideixin com a mínim una persona amb mobilitat reduïda –persones discapacitades o persones de més de 75 anys-, sent els responsables de sol·licitar aquestes subvencions les Comunitats de Propietaris d’edificis en règim de Propietat Horitzontal i les persones físiques o jurídiques propietaris d’edificis en règim de Propietat Vertical.

Amb el programa Sense Barreres, la Fundació Mutua de Propietarios desitja posar a l’abast de les comunitats veïnals els recursos financers i tècnics per millorar l’accessibilitat a les àrees comuns d’un edifici, incloent projectes com la instal·lació d’un ascensor, la supressió de desnivells, adequació o ampliació de portes, construcció de passadissos o ampliació de parades, construcció de rampes o, excepcionalment, la instal·lació d’aparells elevadors.

En aquesta primera fase del programa Sense Barreres, podrà optar a aquestes ajudes comunitats de propietaris situades a la ciutat de Madrid, i a la ciutat de Barcelona i a la seva àrea metropolitana. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 15 de desembre del 2018.

La quantitat de les ajudes per a la instal·lació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques ascendirà al 50% del valor pressupostat de les obres, amb un màxim de 30.000€ i, en el cas de disposar d’altres ajudes per a les mateixes actuacions, s’establirà un màxim de 15.000€.

A Espanya, un 8,5% de la població –prop de 3,8 milions de persones- pateix algun tipus de discapacitat, dels quals 2,5 milions presenten problemes de mobilitat i 608.000 viuen sols a la seva llar. No obstant, només un 0,6% dels edificis d’habitatges compleixen els criteris d’accessibilitat universal per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat, a pesar de que el desembre de 2017 va finalitzar el termini per a que les comunitats de propietaris complissin amb els requisits d’accessibilitat universal inclosos a la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social.

D’acord amb l’estudi L’accessibilitat als habitatges d’Espanya elaborat per la Fundació Mutua de Propietarios en col·laboració amb la Càtedra UNESCO d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, un 63% dels habitatges no són accessibles del carrer al portal al comptar amb escales en aquest punt, només un 28% tenen rampa i un 22% no disposa d’ascensor.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
viernes, 13 de abril de 2018