Nova Junta de Govern en el Col·legi d´Administradors de Finques de Girona

El passat dimarts, 27 de novembre de 2018 va tenir lloc, a la seu social del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona, l’Assemblea Extraordinària de Col·legiats, en la qual va ser proclamada i ratificada l’única candidatura que es va presentar, prèvia convocatòria d’eleccions en degut temps i forma.  

D’aquesta manera, la nova Junta de Govern del Col·legi queda formada de la següent manera:

President  Àngel Torramilans Soler
Vicepresident 1r – Joan Alegre Pujols                        
Secretari 
– Jaume Abella Bouzas                        
Tresorer 
– Francesc Xavier Verdalet Gelpí                        
Comptador-Censor 
– Montse Curós Canalias                        
Vocal 1r 
– Carlos Berni Casas                        
Vocal 2n 
– Cristina Pardo Reyné                        
Vocal 3r 
– Albert Romaguera Canals                        
Vocal 4t 
– Jaume Jesús Barcons Casas                        
Vocal 5è 
– Jaume Vilanova Font                        
Vocal 6è 
– Eulàlia Fernández Hernández

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
lunes, 03 de diciembre de 2018