Amb l´arribada del Nadal, gaudeix d´un 5% de descompte en els teus Certificats Digitals

cafbl

Des de l´1 d´octubre del 2016, amb l´entrada en vigor de l´Article 14 de la Llei 39/2015, totes les comunitats que administres estan obligades a relacionar-se amb les Administracions Públiques mitjançant un certificat digital.

Per poder accedir a les notificacions electròniques de tot organisme públic és necessari utilitzar un certificat electrònic i pots fer-ho:

- A través de la nostra plataforma CAFirma: pots rebre automàticament les notificacions electròniques obligatòries de tots els teus clients des d´un únic punt d´accés, complint amb la normativa legal i optimitzant millor el temps (pendent d´incorporar les AP catalanes).

- També pots apoderar a alguna persona per tal que rebi les notificacions en el teu nom (per a aquella Administració Pública que ho permeti).

Les següents notificacions que se´t practiquin s´entendran produïdes al moment d´haver tingut coneixement del contingut de l´acte notificat o bé per haver transcorregut el termini de deu dies naturals des de la seva posada a disposició tot i que no s´hagi accedit a les mateixes. Per aquesta raó cal consultar periòdicament (com a mínim una vegada cada 10 dies) les teves notificacions electròniques.

Per exemple, totes les comunicacions i notificacions de l´AEAT estaran disponibles 90 dies naturals a través de la DEH. Amb posterioritat a aquest termini, només es podran consultar a la Seu Electrònica Tributària.

Si amb anterioritat a la data de recepció de la comunicació de la notificació, s´hagués accedit a la Seu electrònica de l´Agència Tributària i t´hagués estat practicada la notificació per compareixença electrònica, la data que preval amb caràcter general és la de la primera notificació correctament practicada.

T´assegurem que, ara més que mai, necessites CAFirma!

A més a més, aprofitant l´arribada del Nadal, durant tot el mes de desembre, t´oferim un 5% de descompte en les comandes que contractis a través del CAFBL, accedint a la nostra web a la pestanya de Certificats Digitals. Si necessites alguna ajuda o aclariment pots posar-te en contacte amb el nostre Departament de Certificats Digitals trucant al 934510202.

CAFirma t´ajuda a adaptar-te a la normativa, sense dificultats i amb total facilitat.

Evita qualsevol sanció econòmica i treballa amb la tranquil·litat de complir amb la llei, una solució real per a l´Administrador de Finques Col·legiat.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
jueves, 13 de diciembre de 2018