El Decret Llei 17/2019 suposa un desequilibri cada cop més gran entre propietaris i llogaters

cafbl

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) va organitzar el dimarts 4 de febrer una conferència a l’Auditori AXA per posar sobre la taula les principals afectacions del Decret Llei 17/2019 de 23 de desembre amb vigència des del dia 30 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Així mateix, es va tractar el DL 01/2020 de 21 de gener, ja que modifica l’anterior Decret Llei 17/2019, fins i tot abans que aquest estigués convalidat pel Parlament, tot just avui, 5 de febrer.

Va ser un acte multitudinari on van assistir prop de 500 administradors de finques col·legiats i professionals, principalment del sector immobiliari, per tal de poder resoldre dubtes que ha ocasionat el DL 17/2019.

L’acte va ser inaugurat per la Sra. Anabel Miró, Presidenta del CAFBL, i pel Sr. Agustí Serra, Secretari de l’Agenda Urbana i Territori. Com a ponents, van participar la Sra. Cristina Vallejo, advocada i diputada de l’ICAB; el Sr. Enrique Vendrell, vicepresident i assessor jurídic de la Junta de Govern del CAFBL; el Sr. Carles Sala, exsecretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat i assessor del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, i, el Sr. Jaume Fornt, director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

A les intervencions, els ponents van fer especial èmfasi en els següents temes: ocupació il·legal i desnonaments, oferta obligatòria de lloguer social, habitatge protegit, nova definició de grans tenidors i constitucionalitat de la norma.Durant la inauguració, el Sr. Serra va explicar que aquest nou DL és un projecte ambiciós, consensuat i amb un ampli suport polític, amb l’objectiu de fer millores en la matèria de l’habitatge i intentar regular els preus de lloguer.

Tanmateix, la Sra. Vallejo, en nom de la Comissió Normativa de l’ICAB, va manifestar la seva preocupació en el que respecta a l’ocupació il·legal en habitatges particulars i l’evident desequilibri entre els drets del propietari i del llogater. El Sr. Jesús Sánchez, secretari de la Junta de Govern de l’ICAB, va intervenir durant la ponència de la seva companya Cristina Vallejo per insistir que aquest DL ha suposat una regressió en la lluita contra l’ocupació il·legal i que hagués estat molt més lògic que s’hagués elaborat mitjançant un debat tranquil entre tots els implicats al Parlament de Catalunya.

Per part del Sr. Vendrell, qui va transmetre també el seu rebuig al DL, considera que aquests decrets llei pretenen imposar noves obligacions i pèrdua de drets a la propietat particular arrendadora, assumint responsabilitats desproporcionades, desequilibrant radicalment la relació entre l’arrendador i l’arrendatari  en perjudici del foment del propi lloguer d’habitatge que està en mans dels particulars en més del 93%. “L'Administració hauria de comptar amb l'experiència i coneixements dels Administradors de Finques Col·legiats i del sector immobiliari per regular en aquestes matèries”, va assenyalar Enrique Vendrell. A la seva intervenció va posar l’accent en una de les principals afectacions: la nova definició del col·lectiu de propietaris “grans tenidors”; on el nou DL fa referència a persones jurídiques, fons de capital risc i de titulació d’actius i persones físiques que tinguin més de 15 habitatges. Segons el seu parer, aquests propietaris particulars no haurien de ser vistos com a grans tenidors, igualant-los en molts aspectes del decret llei a entitats financeres o fons que poden arribar a tenir centenars o milers d’habitatges. D’aquesta manera, la nova normativa afecta de forma il·limitada el conjunt del patrimoni immobiliari residencial d’aquelles persones físiques o jurídiques, obligant-los a oferir una renda social per un període que pot arribar fins als 14 anys i calculada en funció dels ingressos dels llogaters en risc d’exclusió residencial, sense tenir en compte les despeses de manteniment, serveis de l’immoble, l’IBI y altres càrregues  que estigui suportant la propietat.

El Sr. Sala, respecte al DL, també va expressar la seva disconformitat. “No estic d’acord que s’hagi fet aquesta norma per Decret Llei. Es poden trobar altres vies”, va remarcar. I va lamentar que aquesta situació acabaria anant en contra de les persones que més ho necessiten. En la seva ponència va destacar el que es preveu des de l’ONU i des de la Unió Europea sobre Drets Humans i que en cap cas, es legitimen les ocupacions contra la voluntat dels propietaris.

L’última ponència, a càrrec del Sr. Fornt, va suscitar cert desacord a la sala, atès que gran part dels assistents, Administradors de Finques Col·legiats i representants d’altres entitats del sector immobiliari, creuen que des de la Generalitat de Catalunya no s’ha fet l’esforç suficient ni s’ha comptat amb tots els agents implicats per l’elaboració d’aquest DL i s’ha afavorit aquesta iniciativa reguladora en interès de moviments profundament ideològics, però sense contrastar la seva viabilitat. No obstant, Jaume Fornt va insistir que l’Administració està fent més del està a les seves mans, treballant fermament en el problema dels desnonaments i de la oferta dels habitatges protegits. “És de gran importància crear fórmules que permetin incentivar la promoció i construcció d’habitatge protegit per part del sector privat”, va destacar.

La conferència va acabar amb una taula rodona on els ponents van poder respondre les preguntes que van fer els assistents, els quals van transmetre una voluntat comuna: trobar un equilibri entre ambdues parts, propietaris i llogaters, mitjançant una llei on totes les entitats del sector immobiliari estiguin representades.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
jueves, 06 de febrero de 2020