Mesures Fiscals del Decret Llei 11/2020

El passat dia 9 de abril es va publicar en el DOGC el DL 11/20, de 7 d'abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. 

A efectes tributaris, aquest Decret llei comporta l’establiment de nous períodes de presentació o ingrés en període voluntari per a determinats impostos propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

La modificació més significativa a efectes dels nostres despatxos és la modificació sobre l’Impost sobre successions i donacions en la modalitat de successions. El fets imposables meritats abans del 14 de març de 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprendrà el temps que restava en cada cas per exhaurir el termini d'autoliquidació en aquesta data més dos mesos addicionals.

Pel que fa a l’Impost sobre les estades en establiments turístics, us recordem que d’acord amb el DL 6/2020 es va ajornar el termini de presentació de les autoliquidacions corresponents al període de l'1 d'octubre de 2019 al 31 de març de 2020, que passarà a ser entre els dies 1 i 20 d'octubre de 2020.

Per últim i pel que fa a l’Impost sobre el Patrimoni, tot i ser un impost cedit a les comunitats autònomes, el termini de presentació segueix sent el mateix que la renda, el proper 30 de juny.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema et pots adreçar al nostre servei d'assessoria fiscal, fins a nou avís, només per telèfon o mitjançant les assessories en línia del web col·legial www.cafbl.cat.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
martes, 14 de abril de 2020