Terminis de presentació d'autoliquidacions

Amb data d'avui, dia 15 d'abril, ha sortit publicat al BOE el RDL 14/2020, pel que s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributaries.

En el seu article únic es regula que:

“En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta fecha. En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020.”

Per tant, de forma genèrica i per als obligats amb un volum d'operacions inferior a 600.000 euros durant l’any 2019, els terminis per a la presentació de l’IVA, els pagaments a compte d' IRPF/IS, o retencions a compte de l'IRPF/IS, queden ajornats fins al proper 20 de maig.

Als efectes de la presentació amb domiciliació bancaria, l'AEAT ha fet una nota on es diu que les domiciliacions que s´hagin fet fins al dia 15 d'abril, el càrrec també es farà a 20 de maig, sempre que es compleixin la resta de requisits.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema et pots adreçar al nostre servei d'assessoria fiscal, fins a nou avís, només per telèfon o mitjançant les assessories en línia del web col·legial www.cafbl.cat.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
miércoles, 15 de abril de 2020