Les Comunitats de Propietaris no poden acordar com han d'utilitzar els menors els elements comuns

  • Durant l'Estat d'Alarma s'han posposat les reunions de juntes de propietaris per no poder-se garantir les mesures sanitàries, per la qual cosa no es poden prendre acords sobre la utilització dels elements comuns pels menors.
  • El criteri que ha de prevaler per a l'ús dels elements comuns ha de ser el que estableixin les autoritats sanitàries.

 

Després del manifestat avui pel Ministre de Drets Socials i Agenda 2030, relatiu al fet que “les comunitats de propietaris haurien d'establir les seves pròpies normes per a la sortida dels nens”, els Administradors de Finques col·legiats han remès una carta al Govern i al Ministre de Drets Socials i Agenda 2030 sol·licitant una normativa única d'aplicació obligatòria en les comunitats de propietaris.

En aquesta carta es recorda que durant l'Estat d'Alerta s'han posposat les reunions de juntes de propietaris, per la qual cosa no és possible acordar cap sistema sobre com i quan poden els menors utilitzar els elements comuns de les comunitats de propietaris.

A més, els Administradors de Finques col·legiats consideren que aquesta important decisió no pot quedar a l'arbitri de la decisió de cadascuna de les comunitats de propietaris, els acords dels quals serien dispars i es prendrien en funció d'elements subjectius dels propietaris, sense cap mena de rigor científic, per la qual cosa aquestes decisions haurien de venir marcades i establertes per les autoritats sanitàries i ser d'obligat compliment.

Els Administradors de Finques col·legiats han sol·licitat al Govern i al Ministre de Drets Socials i Agenda 2030 que es tinguin totes aquestes qüestions en compte per a la promulgació de la norma que permeti als menors sortir i utilitzar els elements comuns, i, en paraules de Salvador Díez, president del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-, “oferim la nostra col·laboració per elaborar un Protocol d'Actuació que ofereixi totes les garanties sanitàries perquè els nostres menors puguin sortir i utilitzar els elements comuns dels immobles amb tot el rigor científic, sanitari i legal”.

 

Llegir comunicat en PDF

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
viernes, 24 de abril de 2020