Noves mesures urgents per reduir costos a Pimes i Aut˛noms relacionades amb els contractes d'arrendament d'˙s diferent d' habitatge (LAU 29/1994), aprovades pel Reial Decret Llei 15/2020 de 21 d'abril (BOE 22.4.2020)

T'informem de les mesures que amb motiu de la publicació del Reial Decret Llei 15/2020, es prenen per modular el pagament de la renda dels contractes d'arrendament per a ús diferent d'habitatge.

ARRENDAMENTS D'ÚS DIFERENT D'HABITATGE ARRENDADOR EMPRESA O ENTITAT PÚBLICA D'HABITATGE O GRAN TENIDOR (art. 1)

ARRENDAMENTS D’ÚS DIFERENT D'HABITATGE ARRENDADOR NO GRAN TENIDOR (art. 2)

ACREDITACIÓ DELS REQUISITS (art. 4)
Els AUTÒNOMS i les PIMES han d'acreditar que compleixen els requisits de l'article 3, presentant la següent documentació:


1. La REDUCCIÓ DE L'ACTIVITAT s’acreditarà:
  • Presentant a l'arrendador una DECLARACIÓ RESPONSABLE en la què en base a la informació comptable i d’ingressos i despeses, es fa constar la reducció de facturació exigida a l’article 3.
  • En el moment que l'arrendador ho requereixi, l’arrendatari l'haurà de mostrar els llibres comptables que acreditin la reducció d’activitat
2. La SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT s’acreditarà :
  • Presentant a l'arrendador un  CERTIFICAT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA,  sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

RESPONSABILITATS PER APLICACIÓ INDEGUDA DE LA MORATÒRIA (art. 5)
Els arrendataris que s’hagin beneficiat indegudament de l'ajornament del pagament de la renda sense reunir els requisits de l'art. 3, seran responsables dels danys i prejudicis ocasionats i de les despeses generades, sense prejudici d'altres responsabilitats.

Com sempre per a qualsevol dubte o més informació sobre el tema pots adreçar-te al nostre servei d'assessoria jurídica, fins a nou avís, només per telèfon o mitjançant les assessories en línea del web col·legial  www.cafbl.cat.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
viernes, 24 de abril de 2020