Continua la prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris de més de 6 persones

  • En l'article 7 es diu que les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents.
  • També es diu que no obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i que es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Tot i això, el Col·legi segueix recomanant no celebrar reunions en comunitats on hi hagi cinc o menys propietaris, i s’ha de desaconsellar la seva celebració fent signar al president un document d’assumpció de responsabilitat (model que adjuntem).

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix fins les 00.00 hores del 3 de maig.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
martes, 27 de abril de 2021